Geoteknisk undersökning för villa, fritidshus och parhus

Ska ni bygga villa, parhus eller fritidshus eller bygga till ert befintliga hus eller anlägga pool?

Vi hjälper er med markundersökningen för att klaragöra markförhållandena

Geotekniska markundersökningar är ofta nödvändigt att göra innan byggnationen så att huset grundas på rätt sätt från början. En geoteknisk undersökning resulterar i ett geotekniskt utlåtande som kan användas för att projektera och dimensionera grunden till huset samt i tillståndsprocessen för bygglov eller startbesked. Det är också en fördel vid budgetering av kostnaderna för ditt bygge eller då du tar in offerter från entreprenörer.

Alltid fast pris på våra geotekniska markundersökning

Vi erbjuder geoteknisk undersökning till fast pris och vi önskar alltid vara det mest kostnadseffektiva valet på marknaden. I samband med undersökningen kan vi också utföra mätning av markradongas som visar om det behövs ett särskilt radonskydd i grunden för att undvika förhöjda radonvärden i inomhusmiljön. Vi utför även miljöprovtagning och analys på laboratorium för att kartlägga om fastigheten har några föroreningar i marken.

Vi håller vad vi lovar

Geogrund utför grundundersökningar för närmare 300 småhus årligen och vi har ramavtal med flera av de stora hustillverkarna. Vi fäster stor vikt vid att hålla vad vi lovar samt att leverera enligt överenskommelse och enligt kundens önskemål. 

 

Kontakta oss!

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.