Geoteknisk undersökning för villa, fritidshus och parhus

Ska ni bygga villa, parhus eller fritidshus eller bygga till ert befintliga hus eller anlägga pool?

Vi hjälper er med markundersökningen för att klaragöra markförhållandena

Geotekniska markundersökningar är ofta nödvändigt att göra innan byggnationen så att huset grundas på rätt sätt från början. En geoteknisk undersökning resulterar i ett geotekniskt utlåtande som kan användas för att projektera och dimensionera grunden till huset samt i tillståndsprocessen för bygglov eller startbesked. Det är också en fördel vid budgetering av kostnaderna för ditt bygge eller då du tar in offerter från entreprenörer.

Alltid fast pris på våra geotekniska markundersökning

Vi erbjuder geoteknisk undersökning till fast pris och vi önskar alltid vara det mest kostnadseffektiva valet på marknaden. I samband med undersökningen kan vi också utföra mätning av markradongas som visar om det behövs ett särskilt radonskydd i grunden för att undvika förhöjda radonvärden i inomhusmiljön. Vi utför även miljöprovtagning och analys på laboratorium för att kartlägga om fastigheten har några föroreningar i marken.

Vi håller vad vi lovar

Geogrund utför grundundersökningar för närmare 300 småhus årligen och vi har ramavtal med flera av de stora hustillverkarna. Vi fäster stor vikt vid att hålla vad vi lovar samt att leverera enligt överenskommelse och enligt kundens önskemål. 

 

Vanliga frågor kring markundersökningar

Hur fort kan ni utföra en markundersökning?

Vi kan oftast utföra den inom 1 till 2 veckor och ni har resultatet efter ytterligare ett par dagar.

Hur stor maskin använder ni för undersökningen?

Vår maskin vi använder för dessa jobb behöver en fri passage på minst 1,7 meter i bredd för att ta sig fram. Den går på band och klarar av relativt tuffa lutningar och ojämn mark.

Vad behöver ni av kunden för att utföra en geoteknisk undersökningen?

En nybyggnadskarta eller en ritning med husets placering är bra så vi kan borra på i rätt läge på fastigheten och har ett bra underlag för det geoteknisk utlåtande som vi upprättar

Behöver vi undersöka marken även för andra byggnader såsom Attefallshus eller garage?

När vi utför den geotekniska undersökningen kan vi även utföra någon extra sondering för andra byggnader på tomten om det är tveksamt på hur man bäst grundlägger dessa.

Måste vi vara på plats medan ni utför undersökningen?

Nej det behöver ni inte vara men visst får ni på säkert avstånd titta på när arbetet utförs och sedan prata med våra fältgeotekniker om ni har några tankar eller funderingar.

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.