Om Geogrund

Välkomna höra av Er till oss för olika typer av markundersökningar!

Vår ambition är att alltid göra ett effektivt och noggrant arbete så du får bra kvalitet till rätt kostnad. Våra undersökningar och rekommendationer ger dig de bästa förutsättningar för en stabil grund.

För att säkerställa bästa tänkbara kompetens samarbetar vi med flera specialister inom bl.a. miljö, grundförstärkningar och geokonstruktioner samt anlitar professionella laboratorier för analyser.

Oavsett om du vill göra en geoteknisk undersökning, markundersökning, miljö & vattenanalys eller behöver annan hjälp kan du med förtroende vända dig till Geogrund. Vi är endast ett klick eller ett telefonsamtal ifrån dig. Vi är ett av de ledande företagen som gör markundersökningar i Stockholms län och vi anlitas och rekommenderas av flera av de stora hustillverkarna.

Vi utför olika typer av tjänster:

Vi utför geotekniska undersökningar och rekommenderar grundläggningsprincip för all planerad byggnation inom Mälardalen. Allt från småhus till stora industrifastigheter.

Markradonmätning

Med ett direktregistrerande mätinstrument utförs mätning av radongas i mark för att ni skall kunna utforma grunden på ett radonsäkert sätt.

Miljö- och vattenanalys

Vill ni klarlägga förekomst av eventuella föroreningar på en fastighet så kan vi utföra provtagning och analys. I samarbete med erfarna miljökonsulter får ni en professionell miljörapport.

 Även grundvattenmätning och vattenanalyser ingår i vårt tjänsteutbud.

Fältgeoteknik

Med två borrmaskiner i olika storlekar kan vi välja rätt maskin till vad uppdraget kräver och blir därmed också kostnadseffektiva.

En GM65 samt en GM85 har vi då ni behöver hjälp med fältgeotekniken. Vi jobbar åt flera olika konsultbolag och beställare som behöver hjälp enbart med fältarbetet.

Kontakta oss!

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.