experter inom geoteknik

Vi är det kostnads- och tidseffektiva alternativet vid geotekniska undersökningar i Stockholmsregionen. Geogrund rekommenderas och anlitas regelbundet av flera av de stora hustillverkarna.

Vi utför geotekniska undersökningar samt radonmätningar eller miljöprovtagningar i mark.

Markundersökningar

Vi utför geotekniska markundersökningar och rekommenderar grundläggningsprincip för all planerad byggnation inom Mälardalen. Allt från småhus till stora industrifastigheter.

Markundersökning

Miljö- och vattenanalys

Vill ni klarlägga förekomst av eventuella föroreningar på en fastighet så kan vi utföra provtagning och analys. I samarbete med erfarna miljökonsulter får ni en professionell miljörapport. Även grundvattenmätning och vattenanalyser ingår i vårt tjänsteutbud.

Fältgeoteknik

Med två borrmaskiner i olika storlekar kan vi välja rätt maskin till vad uppdraget kräver och blir därmed också kostnadseffektiva. En GM65 samt en GM85 har vi då ni behöver hjälp med fältgeotekniken. Vi jobbar åt flera olika konsultbolag och beställare som behöver hjälp enbart med fältarbetet.

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.