experter inom geoteknik

Geogrund ser till att din mark är godkänd innan grundläggningen!​

Vi är det mest kostnads- och tidseffektiva alternativet vid geotekniska undersökningar, radonmätningar och miljöprövningar i marken runtom i Stockholmsregionen. Geogrund rekommenderas och anlitas regelbundet av flera av de stora hustillverkarna som Eksjöhus, Stockholms stad, Bonava med fler. 

Vi ser alltid till att göra ett effektivt och noggrant arbete till rätt kostnad! Med våra markundersökningar ser vi till att erbjuda optimala förutsättningar för en stabil grund. Utöver våra egna geotekniker har vi ett nära samarbete med andra specialister inom grundförstärkning och geokonstruktion för att säkerställa att vi tillsammans har den bästa tänkbara kompetensen på Geogrund!

Våra tjänster inom geoteknik och analys

markundersökning

MARKUNDERSÖKNINGAR

Vi utför geotekniska markundersökningar och rekommenderar grundläggningsprinciper för all planerad byggnation inom Mälardalen. Vi erbjuder ett komplett utbud av markundersökningar till allt från småhus till stora industrifastigheter.

Markundersökning

MILJÖ - & VATTENANALYS

Vill ni klarlägga förekomst av eventuella föroreningar på en fastighet erbjuder vi både provtagning och analys. I samarbete med erfarna miljökonsulter får ni därefter en professionell miljörapport. Även grundvattenmätning samt vattenanalyser ingår i vårt tjänsteutbud.

geoteknisk markundersökning

FÄLTGEOTEKNIK

Genom användning av två borrmaskiner i olika storlekar kan vi välja rätt maskin beroende på vad uppdraget kräver vilket gör arbetet både tids- och kostnadseffektivt. Vi har både en GM65 samt en GM85 maskin då ni behöver hjälp med fältgeoteknik. 

Vad för typ av byggprojekt behöver du hjälp med?

Få svar på vilken grundläggningsmetod som passar er byggnation

Är du privatperson som precis köpt ny mark för att bygga hus på och behöver en markundersökning för småhus? I så fall hjälper vi på Geogrund dig att få svar på om marken är tillräckligt stabil för att kunna bygga på eller om risken för fuktproblem kan komma att uppstå. 

Är du företag och ska bygga större industrier hjälper vi självklart även er med omfattande och kostnadseffektiva markundersökningar. Efter den geotekniska undersökningen är genomförd rekommenderar vi den typ av grundläggningsmetod som passar just er planerade byggnation.

Hjälp med markundersökningen?

Kontakta oss redan idag!

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.