experter inom geoteknik

Geogrund ser till att din mark är godkänd innan grundläggningen!​

Vi är det kostnads- och tidseffektiva alternativet vid geotekniska undersökningar, radonmätningar och miljöprövningar i marken runtom i Stockholmsregionen. Geogrund rekommenderas och anlitas regelbundet av flera av de stora hustillverkarna som Eksjöhus, Stockholms stad, Bonava och många fler. 

På Geogrund ser vi alltid till att göra ett effektivt och noggrant arbete till rätt kostnad! Med våra markundersökningar ser vi till att ni får dom allra bästa förutsättningarna för en stabil grund. Utöver våra egna geotekniker ser vi alltid till att samarbeta med andra specialister inom grundförstärkning och geokonstruktion för att säkerställa den bästa tänkbara kompetensen på Geogrund! 

Våra tjänster inom geoteknik och analys

markundersökning

MARKUNDERSÖKNINGAR

Vi utför geotekniska markundersökningar och rekommenderar grundläggningsprincip för all planerad byggnation inom Mälardalen. Allt från småhus till stora industrifastigheter.

Markundersökning

MILJÖ - & VATTENANALYS

Vill ni klarlägga förekomst av eventuella föroreningar på en fastighet så kan vi utföra provtagning och analys. I samarbete med erfarna miljökonsulter får ni en professionell miljörapport. Även grundvattenmätning och vattenanalyser ingår i vårt tjänsteutbud.

geoteknisk markundersökning

FÄLTGEOTEKNIK

Med två borrmaskiner i olika storlekar kan vi välja rätt maskin till vad uppdraget kräver och blir därmed också kostnadseffektiva.En GM65 samt en GM85 har vi då ni behöver hjälp med fältgeotekniken. 

Vad för typ av byggprojekt står du inför?

Få svar på vilken grundläggningsmetod som passar er byggnation

Är du privatperson som precis köpt ny mark för att bygga hus på och behöver en markundersökning för småhus? I så fall kan vi på Geogrund hjälpa dig att få svar på om marken är tillräckligt stabil för att kunna bygga på eller om risken för fuktproblem kan komma att uppstå. 

Är du företag och ska bygga större industrier hjälper vi självklart även er med omfattande och kostnadseffektiva markundersökningar. Efter den geotekniska undersökningen är genomförd rekommenderar vi den typ av grundläggningsmetod som passar er planerade byggnation

Hjälp med markundersökningen?

Kontakta oss redan idag!

#viärgeogrund

Copyright Geogrund AB 2019. All rights reserved.